Ved dødsfall

Når en av våre nærmeste dør blir livet brått snudd opp ned.

Vi ønsker å lytte til deres ønsker, og inviterer dere til å ta del i det som skjer før og under begravelsen eller bisettelsen. 

Gjennom personlig samarbeid vil vi lage en ramme rundt dødsfallet som er mest mulig i tråd med hva den avdøde ønsket og du som nærmeste pårørende ønsker. Det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene.  

Se vår utvidede informasjon til venstre.