Alle norske krematorier foretar forsendelse av urner til innenlandske gravlunder. Det kreves da en bekreftelse for at gravsted er stilt til rådighet ved den gravlunden som skal motta urnen. Urner kan også eksporteres for gravsetting ved utenlandsk gravlund. Ved eksport av urner til andre land, utleveres ofte urnen til de etterlatte som selv sørger for transport til gravstedet. For forsendelse av urner krever som regel krematoriet et fastsatt gebyr.

Dokumentet utstedes av legen som konstaterer dødsfallet. Dødsattesten formidles som regel til lensmann og/eller tingsretten. Ofte kan lege eller tingretten utstede en forenklet dødserklæring til de etterlatte som kan brukes i påvente av skifteattest. De nærmeste etterlatte må henvende seg til legen dersom dødsårsaken skal opplyses.

Det er flere spørsmål og oppgaver som melder seg når
et dødsfall finner sted. Noe må tas tak i løpet av de
nærmeste dagene.

Hvem av de etterlatte er ansvarlig for gravferden?

Valg av begravelsesbyrå dersom man ønsker å kjøpe
deres tjenester.

Ønskes det kistegrav eller kremasjon med urnenedsettelse
eller askespredning.

På hvilken gravlund den avdøde skal få sin grav.

Sted og tidspunkt for ev seremoni.

Annonsering i avisen.

 • Hentetjeneste ved dødsfall i hjemmet
 • Fastsetting av tider for båreoverføring og gravferd
 • Syning
 • Annonsering
 • Anskaffelse av kiste og utstyr
 • Avtale med prest, musikere, kirkeverge og andre
 • Salmeprogram og -trykking
 • Blomster
 • Tilrettelegging, pynting og assistanse i kirken
 • Papirer til skifterett, trygdekontor og andre offentlige instanser
 • Lokaler for minnesamvær
 • Gravmonument og inskripsjon
 • Kostnadsfri juridisk informasjon
 • Utvidet juridisk bistand

Side 1 av 2