Gravferdskostnadene dekkes normalt av den dødes midler, og har første prioritet i dødsboet.

Dette utføres av den som er ansvarlig for gravferden. Gravferden faktureres når oppdraget er gjennomført.

Arvingene kan disponere avdødes midler når skifteattest fra tingretten er utstedt. De fleste banker vil i mellomtiden kunne belaste avdødes konto for regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødsfallerklæring / biattesten som fås hos tingretten eller legen, dette gjelder også faktura fra det begravelsesbyrået som benyttes.

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester:
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i § 16, prisoversikt for gravferd.

(Eksemplene gjelder kommunene Narvik og Ballangen. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.)

Prislisten er under oppdatering.

Gravstein kan legges inn i hovedfaktura og forskuddsbetales dersom du ønsker kun en samlet faktura.

Ved behov kan vi bistå ved eventuelle søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil kr. 22.083,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra boligadresse.