Fredskapellet i Narvik kan benyttes av alle trossamfunn.

 • Forehåndsmusikk
 • Klokkeringing (hvis ønskelig)
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Minneord
 • Fellessang
 • Personlig hilsen
 • Tale
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Opplesing (dikt eller lignende)
 • Blomsterhilsen
 • Musikk / solosang / fellessang
 • Båren bæres ut med unntak av Fredskapellet hvor den blir stående til pårørende har forlatt

For mer informasjon besøk nettsiden til Human-Etisk Forbund (klikk her)

Begravelse - kisten senkes i jord. Bisettelse - etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen på disse to.
Seremonien kan avholdes i kirke, kapell eller annet egnet lokale.
I følge norsk lov skal gravferden finne sted innen 10 dager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan vi hjelpe dere å søke utsettelse.

Avdøde kan ha uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd, og dette bør selvsagt respekteres. Samtidig er gravferden først og fremst for de etterlatte, og det er viktig at de etterlattes behov for å ta farvel står i fokus.

Fredskapellet i Narvik kan benyttes av alle trossamfunn.

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt:

 • Klokkeringing
 • Preludium (solospill eller forspill til salme)
 • Åpnings salme
 • Inngangs ord, bønn og minnetale
 • Solospill eller salme
 • Korte hilsener, dikt, blomsterpålegg*
 • Salme før talen
 • Prestens tale - Fader vår
 • (Jordpåkastelse ved bisettelse.)
 • Bønn, Herrens bønn (Fader vår)
 • Salme etter talen
 • Postludium (spilles av organist, her kan eventuelt solist medvirke) Spilles mens kisten bæres ut.
 • Ved begravelse følger ritual med skriftlesing, bønn, velsignelse, jordpåkastelse og salme ved graven.
 • 1 vers før jordpåkastelse og 2-3 vers etter kisten senkes.

*valgfritt, ikke en del av et obligatorisk ritual

Båren æres ut, med unntak av Fredskapellet hvor den blir stående til pårørende har forlatt.