Erfaring tilsier at mange etterlatte opplever det som viktig å se den døde. Dette gjelder kanskje mest når dødsfallet kom brått og uventet. Syning kan da avtales med oss på Begravelsesbyrået Lilja, sykehuset eller institusjonen. Å se den døde en siste gang kan være viktig for noen, men vi må selvsagt ha full respekt for dem som ønsker å avstå.

Stell utføres av sykepleier. For å sikre et verdig, forsvarlig og kvalitativt arbeid utføres stell og nedlegging alltid av minimum to personer. Når et menneske dør vil kroppen bli stiv. Dødsstivheten inntreffer vanligvis to til fem timer etter dødsfallet og vil avta gradvis og forsvinne helt etter ett til tre døgn.

Ønskes kremasjon må nærmeste pårørende undertegne på en kremasjonstillatelse. Urnen kan gravlegges på urnegravfelt eller kistegravfelt. Det er vanlig ved kremasjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren. Ønsket tidspunkt for dette kan avtales med begravelsesbyrået eller direkte med kirkevergen. Ved urnenedsettelse møter vanligvis pårørende en representant fra gravlunden som bistår ved nedsettelsen. Prest, taler eller begravelsesbyrå er vanligvis ikke med såfremt det ikke er avtalt på forhånd.

Ved kremasjon brennes ikke blomstene som ligger på kisten. En kalksteinbrikke med navn på den døde legges oppå kisten ved kremering og sikrer riktig identifisering av asken.

Urnen kan oppbevares på krematoriet inntil 6 måneder før nedsettelse. Hvis man ønsker å spre asken, må gjeldende fylkesmann kontaktes for tillatelse.

Det en god tradisjon å samle familie og venner til minnesamvær etter seremonien. Det kan være godt å møtes på en mer uformell måte. Mange synes det er godt å snakke sammen og dele minner og opplevelser. Nettopp fellesskapet er for mange viktig i sorgarbeidet. Vi bekrefter på en måte at vi er sammen i sorgen og skal leve videre.

I Bjerkvik er det for eksempel vanlig å bruke menighetsalen til et slikt felles samvær i etterkant. For Narvik har vi satt opp en del forslag til lokaler under Produkter.

Et minnesamvær kan legges opp etter skikker og tradisjoner, eller etter helt spesielle ønsker.

Det er fint hvis det er en som leder an og styrer ordet under samværet.

Ganske ofte forstyrres seremonier av lyd fra mobiltelefoner som eierne har glemt å skru av. Skru mobiltelefonen helt av eller legg igjen telefonen et annet sted.

Side 1 av 2