SALMER

SOLOSANG

INSTRUMENTAL

Salmer fra den nye salmeboken

855 Himmelskapar, høyr (NoS 833)

856 Kristusa háve jaskadi (Ls)

857 Så stilner livets jag (S97 142)

858 Lei, milde ljos (NoS 414)

859 Ser jeg meg i verden om (NoS 827)

860 Bli hos oss, Mester, dagen heller (NoS 828)

861 Å ta med verden rett farvel (S97 143)

At sige Verden ret Farvel

862 I Jesu namn eg no til siste ferd meg reier (NoS 837)

Til Reisen jeg nu mig i Jesu Navn breeder

863 Dauden gjennom verdi gjeng (NoS 829)

864 Henkensä antoi hän, kaikki ken loi (Kv)

865 En dalende dag, en stakket stund (NoS 830)

866 Mens tidene går (NoS 831)

867 Gud, når du til oppbrudd kaller (NoS 838)

868 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar (NoS 473)

869 Eg har høyrt om ein stad i det høge (S97 268)

Jag har hört om en stad ovan molnen

870 Din fred skal aldri vike (NoS 864)

871 En dag forlater jeg hjem og kjære venner

En dag jag lämnar mitt hem och mina vänner

872 Nå er livet gjemt hos Gud (S97 262)

873 Nå åpner savnet sine øde vidder (S97 141)

74 Aldri fikk vi se ditt ansikt

875 Alt ble med ett så stille

876 Livet gitt og tatt tilbake

877 Å, dette skriket av en smerte

Aldri fikk vi se ditt ansikt

Amazing Grace

Blott en dag (norsk)

Blott en dag (svensk)

Bred dina vida vingar

Den fyrste song eg høyra fekk

Den hellige stad

Den lyse dag ble vendt

Det er makt i de foldede hender

Du kommer, Jesus, til meg inn

Där rosor aldrig dör

Eg er berre doggdråpen

Eg ser

Ein fin liten blome

Fader vår (hymne)

Gje meg handa di ven

Har en drøm

Helt til månen går til ro

Herre, måtte dette skje

Hjemme i himlen

I den stille, klare morgen

Ingen er så trygg i fare

Jag vil alltid älska

Jag vil tacka livet

Jeg går til himlen, der er mitt hjem

Jag har hört om en stad

Jag är främling

Jeg har vandret med Jesus

Navnet Jesus

O bli hos meg

O helga natt

O store Gud

Om kvelden når det mørkner

Pie Jesu

Pie Jesu

Send bud på ham

Som barn i ditt hus

Som en herlig guddomskilde

Som når et barn kommer hjem

Sov på min arm (nocturne)

Stor er din trofasthet

Sølvet

Så skimrande var aldri havet

Takk min Gud for alt som hendte

Tenk når jeg min Frelser skuer

Time to say goodbye

Tonerna

Ulmende håp

Ved Jesu føter ei stille stund

You raise me up

Adagio

Adagio fra Sonate Pathetique

Air, fra suite nr. 3

Amazing Grace

Ave Maria

Ave Maris Stella

Barn av regnbuen

Berceuse

Bred dina vida vingar

Bridge over troubled water

De hundrede fioliner

Eg veit i himmerik ei borg

Elégie

Gabriels Obo

Gammal Fäbodpsalm från Dalarna

Hjertesår

Hymne (Fader Vår)

Hymn to freedom

I Ensomme Stunde

I himmelen, i himmelen

Jesu, bleibet meine Freude

Largo fra Xerxes

Litanei

Memory

Mot kveld

Nocturne

Over the rainbow

Panis Angelicus

Se solens skjønne lys og prakt

Siste reis

Solefallssang

Somewhere fra West side story

Sommernatt ved fjorden

Tema fra Limelight

Tema fra Schindlers liste

Traumerei

Ut mot havet

Utdr. av Finlandia (Stjernesangen)

Våren

Ved Rondane

Veslemøy

Vårsøg

What a wonderful world

Yesterday

 

Musikk har en sentral plass i vår gravferdstradisjon og er en viktig del av seremonien.

Den musikken avdøde selv satte høyt kan fremføres under sermonien. Tradisjon kan også veie tungt: Tilhørighet i en familie, et lokalsamfunn eller et trossamfunn, gir gjerne føringer ved valg av musikk. Personlige musikkvalg gir seremonien en personlig tone og er ofte et mektig bidrag til en vakker avskjed.

Kirkelige seremonier


Musikk har alltid stått sentralt i kirkens gravferdsritual. Forrettende prest og organist kan veilede i valg av musikk, og de skal også godkjenne valg av salmer og sanger. Organisten har faglig tyngde musikalsk og ofte lang erfaring med hva som fungerer godt ved gravferd. Kontakt med prest og organist på et tidlig tidspunkt gir ofte gode løsninger.

Humanistiske seremonier


Fredskapellet i Narvik kan benyttes av alle trossamfunn og derav er musikkvalget opp til de pårørende. Spør oss gjerne om råd og valg av solister.