Enkel info

Ved bæring av kisten er det plass til seks personer. Presten gir tegn når de skal komme frem.

Ute på kirkegården blir kisten i feks Narvik kommune satt på senke apparatet men senkes ikke før de pårørende har forlatt. Hør med oss hva som er praksis der avdøde skal gravlegges.

Blomster som ligger på kisten blir med ned i graven. Blomster som ligger rundt, vil bli lagt oppå graven etterpå. Deler av forsamlingen hjelper ofte til med å ta med blomster til graven.