Øvrige fremmøtte

Øvrige fremmøtte skal ikke gå inn i seremonilokalet før de nærmeste har funnet sine plasser. Skal man delta i en gravferd, bør man ikke møte opp før de nærmeste etterlatte- men heller ikke komme for sent. Som regel er det passende å møte mellom 5 og 15 minutter før seremonien begynner.