Minneord, blomster, og kondolanse

Minneord skal alltid forhåndsavtales. Ta kontakt med begravelsesbyrået eller prest forretter dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg. Respekter de ønsker som fremkommer av dødsannonsen for hvordan de etterlatte eller avdøde selv- heist ønsker at blomster, eller kondolanser skal være i seremonien