De fleste norske banker mottar informasjon når dødsfallet er registrert hos tingretten. Avdødes bankkonto blir da sperret og tidligere fullmakter faller bort. For sikkerhets skyld bør allikevel de etterlatte kontakte avdødes bankforbindelser.

Arvingene kan disponere avdødes midler når skifteattest fra tingretten er utstedt. De fleste banker vil i mellomtiden kunne belaste avdødes konto for regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødserklæring (biattesten) som fås hos tingretten eller legen, dette gjelder også faktura fra det begravelsesbyrået som benyttes.

Så snart skifteattesten foreligger, kan arvingene foreta skifte.

Ved dødsfall er det mange praktiske oppgaver knyttet til avdødes formuesforhold som må ivaretas.

Begravelsesbyrået Lilja AS har inngått samarbeid med Advokatene Øymo & Olsen hvor byråets kunder gis mulighet til samtale med en av advokatene for en overordnet gjennomgang av hvilke rettsregler som gjelder ved skiftebehandlingen.

Advokatene Øymo & Olsen har inngående erfaring med bobehandling. Advokatene har erfaring fra det offentlige som skiftedommere gjennom sin tid som dommerfullmektiger ved domstolen og som offentlige oppnevnte bobestyrere. Utover dette bistår advokatene ved privat skiftebehandling. Dette er en erfaring vi som byrå og våre kunder vil kunne dra nytte av.

Forhold som vil påvirke bobehandlingen vil bl.a. være:


  • Privat eller offentlig skifte
  • Testament
  • Uskiftet bo
  • Avdødes gjeldsforhold
  • Avdødes formuesforhold
  • Arveforhold
  • Forholdet til det offentlige
  • Arveavgift
  • Umyndige arvinger

Side 2 av 2