Avdødes bankkonto:

De fleste norske banker mottar informasjon når dødsfallet er registrert hos tingretten. Avdødes bankkonto blir da sperret og tidligere fullmakter faller bort. For sikkerhets skyld bør allikevel de etterlatte kontakte avdødes bankforbindelser.

Arvingene kan disponere avdødes midler når skifteattest fra tingretten er utstedt. De fleste banker vil i mellomtiden kunne belaste avdødes konto for regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødserklæring (biattesten) som fås hos tingretten eller legen, dette gjelder også faktura fra det begravelsesbyrået som benyttes.

Så snart skifteattesten foreligger, kan arvingene foreta skifte.