Prisopplysninger

Gravferdskostnadene dekkes normalt av den dødes midler, og har første prioritet i dødsboet. 

Dette utføres av den som er ansvarlig for gravferden. Gravferden faktureres når oppdraget er gjennomført.

Arvingene kan disponere avdødes midler når skifteattest fra tingretten er utstedt. De fleste banker vil i mellomtiden kunne belaste avdødes konto for regninger i avdødes navn ved fremvisning av dødsfallerklæring / biattesten som fås hos tingretten eller legen, dette gjelder også faktura fra det begravelsesbyrået som benyttes.

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester: 
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimumspriser ut fra myndighetene krav i § 16, prisoversikt for gravferd. 


(Eksemplene gjelder kommunene Narvik og Ballangen. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisten.)

 

Varer/tjenester:

Minimumspris:

Maksimumspris:

Kiste

4497

22.100

Nedlegging i kiste    

1380 

1380 

Stell   

0

2200

Transport av tom kiste til dødssted

650

1650

Assistanse i seremonien

2800

4800 

(2 eller flere assistenter)

Kjøring seremonisted/gravlund

2460

3900

Lys/utstyr i seremonien

119

438

Program til seremonien, 50 stk

975

3000

Byråets honorar, avgiftsfri del

2100

3200

Administrasjonskostnad

320

980

Annonse i Fremover

730

(1 spalte)

6200

(2 spalter)

Blomsterpynt til kisten

150

(3 roser)

8200

Fotografering

0

0

30 min juridisk info

0

0

Forhåndsplanlegging

0

0

Sum:

16.181

58.048

 

Gravstein kan legges inn i hovedfaktura og forskuddsbetales dersom du ønsker kun en samlet faktura. 

Gravferdstøtte:

Ved behov kan vi bistå ved eventuelle søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil kr. 22.083,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra boligadresse.

Pensjoner:

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden, blir den utbetalt for dødsmåneden. 
Se mer info på NAV.no

Kommunale avgifter:

Dersom avdøde gravlegges i bostedskommunen, er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert/festet en eller flere ledige plasser ved siden av belastes du med en avgift som eksempelvis i Narvik kommune er ca. kr. 100,- per år per plass. Det er ikke kremasjonsavgift for boende i Narvik kommune. Dem som er bosatt utenfor Narvik kommune mottar faktura fra Narvik kirkelige fellesråd på kr. 5600,-  som må dekkes av pårørende. Se mer info på NAV.no